Uw kind ziek melden kan heel eenvoudig via Parro. Op de startpagina van Parro ziet u een link met absentie melden. Neem de gestelde vragen door en de leerkracht krijgt de ziekmelding door.