In het schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende studiedagen. Op deze dagen zijn zowel de school als de opvang gesloten.

Studiedagen schooljaar 2023-2024
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Vrijdag 26 april 2024
Vrijdag 12 juli 2024