Het team van De Verwondering bestaat uit een mix van diverse professionals. Pedagogisch medewerkers verzorgen de vso en bso en bieden samen met de leerkrachten een rijk aanbod tijdens de onderwijstijd. De intern begeleider ondersteunt de professionals en ouders in het begeleiden en ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. De directeur faciliteert en organiseert vanuit haar verantwoordelijkheid.

Op die manier worden onderwijs en opvang vanuit één volwaardig team georganiseerd.