Een kind heeft een veilige basis nodig van waaruit hij/zij kan gaan ontdekken en heeft behoefte aan een veilige haven om naar terug te keren wanneer dat nodig is. Ouders en leerkrachten vervullen samen deze rol. Intensief contact met ouders en betrokkenheid bij elkaar en bij de leerling vinden wij daarom belangrijk. De ouder is een volwaardig partner in de ontwikkeling van het kind. 

Daarnaast zien we de rol van de ouder ook binnen het verrijken van het aanbod voor de kinderen. Passie en expertise van iedere ouder is een prachtige inspiratie en aanvulling op het aanbod van De Verwondering.