Verwonderpleinen

Onze school en opvang bestaan uit drie Verwonderpleinen.

Het werken vanuit leeftijdsgroepen biedt vele voordelen. Kinderen leren door de afwisseling en doorstroom in groepen hun positie als zowel oudste als jongste van de groep ontdekken. Ze leren gebruik te maken van de diversiteit binnen de groep. Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen veel van elkaar.

Binnen de Verwonderpleinen heeft ieder kind zijn eigen stamgroep. Kinderen starten en eindigen de dag in hun eigen stamgroep op een vaste plek binnen De Verwondering en er vinden regelmatig diverse activiteiten in de stamgroepen plaats. Voor de duidelijkheid: een stamgroep is niet een klas zoals bij een jaarklas, maar een samengestelde groep die veiligheid en geborgenheid biedt. De mentor en de kinderen checken samen in en er is aandacht voor elkaar en wat de dag gaat brengen. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes of individueel naar een eigen leer- of speelplek. Gedurende de dag werken de kinderen binnen hun leeftijdsgroep in diverse instructiegroepjes, samenwerkgroepjes, duo’s of zelfstandig binnen een duidelijke dagstructuur. Aan het einde van het onderwijsprogramma checken de mentor en de kinderen samen uit, bespreken de dag en ronden het programma af.