Projectmatig aanbod

Binnen De Verwondering wordt op projectmatige wijze gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen.

Ieder kind is van nature nieuwsgierig, onderzoekend en leergierig. Deze eigenschappen willen we continu blijven ontwikkelen, zodat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie uitgedaagd worden om te blijven leren en zich te verwonderen. Daarnaast willen kinderen weten waarom ze leren wat ze leren.

Om deze redenen is ervoor gekozen om methodieken en materialen te gebruiken waarbij basisvaardigheden zoals onder andere taal en rekenen maar ook competenties zoals samenwerken, bewegen en onderzoeken geïntegreerd en betekenisvol aangeboden worden.

De Verwondering betrekt kinderen actief bij hun eigen ontwikkelproces en biedt ze keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat ze alleen maar doen wat ze leuk vinden: ze worden uitgedaagd hun eigen potentieel te ontketenen. Het onderwijs binnen De Verwondering bestaat uit een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van ieder kind.