Partners

De Verwondering Voorne heeft een aantal partners:

Daarnaast werken we graag met een heel aantal organisaties samen. Waaronder:

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs, en is het onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via welke de bekostiging van os publiek onderwijs, en daarmee ook onze school, verloopt.
De gemeente Voorne aan Zee is partner van De Verwondering Voorne op meerdere terreinen. Allereerst dragen wij samen zorg voor de naleving van de leerplichtwet, maar samen zorgen wij ook voor de huisvesting van onze school. De gemeente is bijvoorbeeld ook de opdrachtgever van de nieuwbouw op Het Geuzenpark, waar wij als school gebruiker van zijn.
VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie.