The leader in me

Op De Verwondering werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey.

“Leiderschap is dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen keuzes met het einddoel voor ogen. Daarvoor vertrouw ik op wat ik kan en wat we samen kunnen bereiken ”.

Bij “The leader in Me” of “De 7 gewoonten van effectief leiderschap” is het doel dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.

Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het verder ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander. We leren kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De zeven gewoonten gebruiken we in onze dagelijkse praktijk en geven ons genoeg inspiratie voor acht jaar lang levenslessen.

Het is een proces van kijken, denken en doen, via een gemeenschappelijke taal. De kinderen leren ‘21st century’ vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit. We werken binnen De Verwondering met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten.