Binnen De Verwondering werken we in leeftijdsgroepen. Er zijn dus geen klassen maar gedurende een aantal jaar ontwikkelt het kind zich op zijn eigen tempo in een leeftijdsgroep. Binnen de leeftijdsgroep 9 t/m 13 jaar bestaan verschillende stamgroepen van ongeveer 24 leerlingen. De leerlingen starten elke dag in hun eigen stamgroep en sluiten ook hier de dag in af. Gedurende de dag zullen de leerlingen in hun stamgroep maar ook veelal in kleine groepjes, duo’s of individueel hun programma volgen.

Vanuit de leeftijdsgroep 9 t/m 13 jaar zal de leerling vervolgens doorstromen naar het vervolgonderwijs. De Verwondering zal intensief samenwerken met het vervolgonderwijs in de regio om de leerling zorgvuldig voor te bereiden op deze stap en de doorstroom goed aan te laten sluiten.

Ruimte voor nieuwe leerlingen
Er is momenteel nog ruimte om jouw kind(eren) op te geven. Wij gaan graag het gesprek met je aan, en geven meer informatie over de inhoud van ons onderwijs, de organisatie, het Jeelo-onderwijsprogramma en de beoogde locatie van de school. Heb je interesse, zodat we met elkaar in gesprek kunnen, kun je dit aangeven via het formulier op onze homepage.