Ieder kind is van nature nieuwsgierig, onderzoekend en leergierig. Deze eigenschappen willen we continu blijven ontwikkelen, zodat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie uitgedaagd worden om te blijven leren en zich te verwonderen. Om die reden vinden we het van groot belang dat kinderen binnen het rijke aanbod hun eigen tempo en route kunnen volgen en zich op een betekenisvolle manier ontwikkelen. 

Bij De Verwondering  werken we projectmatig binnen de thema’s die Jeelo aanbiedt en worden deze aangevuld  met diverse materialen en methodes. 

Kinderen willen weten waarom ze leren wat ze leren. Ze zijn beter gemotiveerd als dat wat ze leren hen interesseert en aanspreekt. Binnen De Verwondering leren kinderen onder andere aan de hand van ‘het echte leven’ en actuele vraagstukken. De Verwondering staat in verbinding met de buitenwereld. Hierdoor wordt een brug geslagen tussen de intrinsieke motivatie van kinderen en het (leren) aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het Europese initiatief ‘Open School, Open Society’ sluit hier prachtig op aan en zal een vaste plek krijgen binnen De Verwondering, door onder andere het actief contact hebben met buitenlandse zusterscholen.

De Verwondering sluit aan bij de interesses en capaciteiten van kinderen en daagt ze uit die ten volle te ontwikkelen. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden, het unieke potentieel van ieder kind. Kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen ontwikkeling, leren eigenaarschap te nemen en voelen zich als individuen gezien. 

De Verwondering betrekt hen actief bij hun eigen ontwikkelproces en biedt ze keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat ze alleen maar doen wat ze leuk vinden: ze worden uitgedaagd hun eigen potentieel te ontketenen, ze krijgen een brede basis aan kennis en vaardigheden om zich voor te bereiden op vervolgonderwijs en om als verantwoordelijke burgers aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Met een gevarieerd aanbod en de mogelijkheid zich naar eigen vermogen, interesse en manier van leren te ontplooien, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.  Het onderwijs binnen

De Verwondering bestaat uit een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van ieder kind.  Het afnemen van toetsen zal op De Verwondering ook gebeuren, echter heeft dit enkel het doel om de eigen groei van het kind in beeld te brengen. Het kind dus ten opzichte van zichzelf te vergelijken ipv het gemiddelde kind. Toetsen worden dan ook enkel afgenomen op momenten passend bij het kind en pas vanaf de leeftijdsgroep 6-9 jaar.