Binnen De Verwondering werken we in leeftijdsgroepen. Er zijn dus geen klassen maar gedurende een aantal jaar ontwikkelt het kind zich op zijn eigen tempo in een leeftijdsgroep. Binnen de leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar bestaan verschillende stamgroepen van ongeveer 24 leerlingen. De leerlingen starten elke dag in hun eigen stamgroep en sluiten ook hier de dag in af. Gedurende de dag zullen de leerlingen in hun stamgroep maar ook veelal in kleine groepjes, duo’s of individueel hun programma volgen.

Omdat ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt zijn de doorstroommomenten binnen De Verwondering niet standaard aan het einde van het schooljaar. Niet alle kinderen zijn namelijk aan het einde van een schooljaar toe aan het doorstromen naar de volgende leeftijdsgroep. Soms heeft een kind nog wat langer de tijd nodig of is het juist al eerder toe aan een volgende leeftijdsgroep. Op diverse momenten gedurende het jaar kan een kind, passend bij zijn eigen ontwikkeling, de stap naar de volgende leeftijdsgroep maken.

Ruimte voor nieuwe leerlingen
Er is momenteel nog ruimte om jouw kind(eren) op te geven. Wij gaan graag het gesprek met je aan, en geven meer informatie over de inhoud van ons onderwijs, de organisatie, het Jeelo-onderwijsprogramma en de beoogde locatie van de school. Heb je interesse, zodat we met elkaar in gesprek kunnen, kun je dit aangeven via het formulier op onze homepage.