Gezonde basisschool van de toekomst

De Verwondering ziet school en opvang in een brede functie.

De Verwondering bereidt kinderen voor op hun toekomst, en die toekomst bestaat uit meer dan alleen kennis en vaardigheden.
Het aanbod binnen De Verwondering richt zich ook op het leven leren leven. Een belangrijk onderdeel hierbij is het ‘gezond gedrag’.
Gezond gedrag gaat over gezonde voeding, over veel en gevarieerd bewegen en over kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Het gaat om gezondheid en gezond gedrag toepassen in de leefstijl van kinderen.

Op De Verwondering hanteren we de volgende uitgangspunten: