Binnen De Verwondering volgt ieder kind zijn eigen leerroute. Niet de leeftijd van het kind maar de ontwikkeling bepaalt het aanbod. Kinderen worden hierbij uitgedaagd door een rijke omgeving en een stimulerend aanbod. Hierbij is er geen sprake van individueel onderwijs. Kinderen leren in diverse groepen, duo’s en zelfstandig, krijgen instructie in groepjes aansluitend op hun ontwikkelingsbehoefte.

De leerroute is voor het kind, de ouders en professionals  inzichtelijk door gebruik te maken van het portfolio binnen Jeelo.