Binnen De Verwondering volgt ieder kind zijn eigen leerroute. Niet de leeftijd van het kind maar de ontwikkeling bepaalt het aanbod. Kinderen worden hierbij uitgedaagd door een rijke omgeving en een stimulerend aanbod. Er is geen sprake van individueel onderwijs. Kinderen leren in diverse groepen, duo’s en zelfstandig, krijgen instructie in groepjes aansluitend op hun ontwikkelingsbehoefte.

Daarnaast bieden we uitsluitend aan kinderen van onze school buitenschoolse opvang. Vóór de start van het onderwijsprogramma is er tussen 07.30 en 08.30 uur de mogelijkheid om voorschoolse opvang (VSO) af te nemen. Ook na het onderwijsprogramma om 15.15 uur kan de dag verlengd worden door buitenschoolse opvang (BSO) af te nemen tot 18.30 uur.

 • Kernwaarden

  De Verwondering telt een zestal kernwaarden. Verwondering “Verwondering staat aan …

 • Projectmatig aanbod

  Binnen De Verwondering wordt op projectmatige wijze gewerkt aan de …

 • Gezonde basisschool van de toekomst

  De Verwondering ziet school en opvang in een brede functie. …

 • The leader in me

  Op De Verwondering werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn …

 • Verwonderpleinen

  Onze school en opvang bestaan uit drie Verwonderpleinen. Verwonderpleinen zijn …

 • Kind in beeld

  Binnen De Verwondering werken we met ‘Kind in beeld’. Kind …

 • Partners

  De Verwondering Voorne heeft een aantal partners: Ouders/verzorgers Binnen De …

 • Faciliteiten

  De Verwondering beschikt over fantastische faciliteiten die ons aanbod voor …

Basisschool en buitenschoolse opvang De Verwondering Voorne zijn initiatieven van ouders en onderwijs- en kinderopvangprofessionals als reactie op de afnemende diversiteit van het lokale aanbod. Scholen en opvangorganisaties fuseren en vergroten, de eigen inbreng van ouders, en vrijheid van professionals om hun vak uit te oefenen wordt steeds verder beperkt en vervangen door voorgedrukte methodes en centraal bestuur. Maar elk kind is anders, leert en ontwikkelt zich anders. De ontwikkeling van onze kinderen moet weer centraal komen te staan, niet de cijfertjes. Er moet ruimte zijn om je als kind in jouw eigen tempo je te ontwikkelen. Daar staan onze basisschool en buitenschoolse opvang voor.

Het proces om onze basisschool te openen is gestart in juni 2021. We hebben de procedure van het Ministerie van OCW afkomstig van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen succesvol doorlopen. Basisschool De Verwondering Voorne is dus geen particuliere school, maar wordt door de overheid gefinancierd. Naast de school zijn wij in de zomer van 2023 onze eigen – zonder winstoogmerk – BSO-organisatie gestart. We hebben onze deuren geopend op 21 augustus 2023 in een zogenaamde overbruggingslocatie. Sinds 26 februari 2024 zijn we gevestigd in ons nieuwe pand op het Geuzenpark 4 te Vierpolders, gemeente Voorne aan Zee.