Ons team

Het team van De Verwondering bestaat uit een mix van diverse professionals. De teamleden die op de Verwonderpleinen werken noemen wij ‘mentoren’. Pedagogisch medewerkers verzorgen de vso en bso en bieden samen met de bevoegde leerkrachten een rijk aanbod tijdens de onderwijstijd. De intern begeleider ondersteunt de professionals en ouders in het begeleiden en ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. De directeur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsborging van het onderwijs en opvang aanbod en het pedagogische klimaat.

Onderwijs en opvang worden vanuit één volwaardig team georganiseerd.