Dat de school er komt, is gelukkig zeker, maar de grote vraag is nu natuurlijk: Wáár komt de school? Wij zijn druk in gesprek met onder andere de gemeente (Brielle) over de huisvesting van De Verwondering Voorne.

Gemeente verantwoordelijk voor huisvesting scholen
Het is in Nederland zo geregeld dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor de door de overheid gefinancierde scholen, zoals De Verwondering Voorne. In ons geval is dat nu (nog) de gemeente Brielle, en later de gemeente Voorne aan Zee. Voor de liefhebber zijn in de plaatselijke gemeentelijke verordening de precieze regels na te lezen.

Locatie van de school
Momenteel zoeken we samen met de gemeente naar de mogelijkheden. We hebben in ieder geval afgesproken dat de school in het postcodegebied 3232, of er omheen binnen een straal van 2 kilometer, komt. De school zal initieel tijdelijk gehuisvest worden. Bij het bereiken van de gemeentelijke ‘oprichtingsnorm’ (200 leerlingen) gaat de gemeente ons vast huisvesten.

Tijdelijke huisvesting per 21 augustus 2023
Allereerst zal de gemeente ons ‘tijdelijk huisvesten’. Dit zal op korte termijn in gang gezet worden, omdat wij onze deuren al op 21 augustus 2023 voor het eerst zullen openen. Dit is binnen een jaar. Samen met de gemeente bespreken we nu geschikte locaties en beschikbare (geschikt te maken) panden. Opties lopen uiteen van een lege velden waar tijdelijke voorzieningen op kunnen komen, tot panden die leeg staan, of leeg komen.

Kip-ei
Het is natuurlijk een beetje een Kip-ei-situatie. Zonder duidelijkheid over de (tijdelijke) locatie weet je als ouder/verzorger wellicht nog niet of je jouw kind(eren) op deze school wilt plaatsen. En zonder inzicht in het aantal leerlingen kan de gemeente geen tijdelijke locatie aanwijzen/realiseren.

Om de omvang (hoeveelheid lokalen) goed in te kunnen schatten, is het noodzakelijk om spoedig zicht te hebben op het aantal leerlingen per leerjaar. Vandaar ons verzoek om jouw kind(eren) op te geven via het interesse formulier op onze homepage als je mogelijk van plan bent om ze bij ons in te schrijven. Door deze melding nemen we contact met je op, en doorlopen we samen het informatie- en eventuele aanmeldproces.

Vaste huisvesting
Zodra we de 200 leerlingen bereiken, gaat de gemeente over tot de vaste huisvesting. Gezien de ontwikkelingen, geplande nieuwbouw en bestaande situatie is het heel waarschijnlijk dat onze uiteindelijke locatie naast het Maerlant College komt. Daar is namelijk een braakliggend terrein, bedoeld voor onderwijs. Gezien de faciliteiten die dit biedt, o.a. de samenwerking met het Maerlant en het Praktijk College (betekenisvol onderwijs), de ruimte (groen om de school) en de beoogde nieuwbouwwijk Oude Goote (verkeersdruk vanuit de wijken verminderen), lijkt ons dit een uitstekende locatie waar we ons graag vestigen.