Basisschool De Verwondering Voorne zal algemeen bijzonder onderwijs aanbieden aan alle kinderen ongeacht afkomst of levensovertuiging. Ons onderwijs zal een specifieke onderwijskundige grondslag hebben, namelijk één waarbij de persoonlijke ontwikkeling van jouw kind centraal zal staan.

Wij vinden dat er keuzevrijheid moet zijn en dat kinderen en ouders voor het basisonderwijs niet afhankelijk mogen zijn van slechts één organisatie. Daarom richten wij de onafhankelijke basisschool De Verwondering Voorne op in Brielle.

Pluriformiteit en vrijheid van onderwijs zijn grondrechten in Nederland. Wij willen de lokale trend van consolidatie en verschraling van onderwijsaanbod doorbreken, en jouw kind in het onderwijs weer centraal stellen, en niet de organisatie achter het onderwijs.