Op 18 januari heeft een inhoudelijk gesprek plaatsgevonden met de Onderwijs Inspectie. Van dit gesprek hebben we nu het definitieve gespreksverslag ontvangen. Tijdens het gesprek werden onze plannen besproken. Dit is onderdeel van het inhoudelijk toetsen van de kwaliteit van het onderwijs, zoals wij dat willen gaan aanbieden. Tevens werd ingegaan op de beoogde begroting en organisatie.

Deugdelijkheidseisen
Het gaat er in grote lijnen om, hoe wij als ‘De Verwondering Voorne’ straks zullen voldoen aan de zogenaamde deugdelijkheidseisen uit het Advieskader, en overige elementen van kwaliteit. Het gaat dan om de invulling van het Burgerschapsonderwijs, extra ondersteuning voor leerlingen, inrichting van het onderwijs, zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, de aangeboden onderwijstijd, kerndoelen en referentieniveaus, en de scheiding van de functie van bestuur en toezicht. Op al deze punten hebben wij positieve feedback ontvangen. Ook hebben we bruikbare tips en ervaringen gedeeld.

Overige elementen van kwaliteit
Daarnaast zijn ook de zogenaamde overige elementen besproken en worden onze plannen beoordeeld op het bewaken van de onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, veiligheid op school, de meerjarenbegroting, huisvestigingsverwachtingen en samenwerking met de kinderopvang voor VSO, TSO en BSO.

Wij ervaren de samenwerking met de Onderwijs Inspectie als zeer positief en opbouwend. De volgende stap in het oprichtingsproces is nu dat de Inspectie een advies gaat uitbrengen aan de Minister van Onderwijs, de heer Dennis Wiersma. Deze zal vervolgens beslissen of wij groen licht krijgen en ‘voor bekostiging in aanmerking komen’, zoals dat dan heet. In dat geval openen wij onze schooldeuren op 21 augustus 2023. De uitslag hiervan verwachten wij in juni dit jaar (2022).