Als team streven we ernaar om vanaf dag één niet alleen met kleuters te beginnen, maar een werkelijke Basisschool te starten. Vandaar dat we de interesse onder, en behoefte van ouders goed in kaart willen brengen. Meld je kinderen dus in geval van interesse aan middels dit interesse formulier.

Wij gaan dan op korte termijn vrijblijvend het gesprek met je aan, en zullen vervolgens groepen proberen te vormen van voldoende grootte, maar met een duidelijk maximum aantal leerlingen per groep zodat er voldoende individuele aandacht gegeven kan worden aan de kinderen. Kortom, onze capaciteit is schaars.

Het uitgangspunt voor de start van de school is als volgt:

  • 3x Kleutergroep 1/2 gemengd
  • 1x Groep 3
  • 1x Groep 4
  • 1x Groep 5
  • 1x Groep 6

In ons tweede schooljaar is de bestaande Groep 6 hierboven, Groep 7 geworden, en het jaar erop worden zij Groep 8. Daarmee is de school dan compleet (204-216 leerlingen) en zijn wij ook ruim over onze Stichtingsnorm heen (is voor Brielle vastgesteld op 200 leerlingen). We zien momenteel ook al behoorlijk wat interesse van ouders van kinderen, die bij de opening in Groep 7 zouden starten. Er is nog geen definitief besluit genomen of we wel/niet een Groep 7 starten bij de opening, dus meld de interesse voor deze kinderen vooral ook aan. Mocht een dergelijke groep kwalitatief kunnen starten, dan overwegen we dat serieus.

In principe hebben we 11 jaar de tijd van het Ministerie om naar 200 leerlingen te groeien. Voor het verkrijgen van vaste huisvesting (wordt waarschijnlijk nieuwbouw) is het voor de gemeente belangrijk dat we eerst de 200 leerlingen halen en daarmee de behoefte aan ons onderwijs bewijzen. Tot die tijd zullen wij in tijdelijke huisvesting onze school vestigen. Daarover lopen de gesprekken met de gemeente inmiddels. Eind oktober 2022 hopen we een duidelijk zicht te hebben op de leerlingen waarmee we onze school kunnen gaan starten.