De Verwondering Voorne wordt een publiek gefinancierde school. Vandaar ook de officiële weg die wij bewandelen voor de oprichting ervan, en dus de benodigde Ouderverklaringen. Deze zijn nodig om voldoende vraag aan te tonen om in aanmerking te komen voor publieke financiering door de overheid.

Wij willen namelijk alleen een school openen, die voor iedereen toegankelijk is, ook financieel. Kortom, dit wordt GEEN privé of particuliere school. En zal dus ook GEEN hoge ouderlijke bijdrage kennen.

De kosten, die je als ouder hebt, zullen vergelijkbaar zijn met die van elke andere reguliere basisschool: een vrijwillige lage ouderbijdrage – van een paar tientjes per jaar – voor uitjes en vieringen. Daarnaast heb je kosten voor gymkleding. De boterham tussen de middag zullen we moeten financieren met elkaar. Hoe we dat laatste gaan doen, onderzoeken we momenteel.

Waar betalen we die extra aandacht en langere schooldag dan van?

  • GEEN bestuursafdracht
    Om te beginnen, kent deze onafhankelijke school GEEN bestuursafdracht. Kortom, het geld dat door het Ministerie van OCW per kind jaarlijks ter beschikking wordt gesteld (gemiddeld € 6.900,-) komt 100% direct ten goede aan het onderwijs van jouw kind. Scholen om ons heen, waar het merendeel van de kinderen vandaag les krijgt, dragen jaarlijks tussen de 20% en 25% van hun inkomen af aan het bestuur. Daar worden o.a. de centrale organisatie & inkoop en managementlagen van betaald. Wij dagen de toegevoegde waarde van dat extra management en haar kosten uit, en zijn van mening dat het onderwijsgeld bedoeld is voor het onderwijs van JOUW kind. 20% van € 6.900,- is € 1.380,- per kind per jaar. Met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen op deze scholen, hebben we het hier over € 34.500,- per groep, per jaar. Volgens ons moet dat geld direct ten goede komen aan onderwijs en aandacht voor jouw kind, en niet aan bestuurders.
  • GEEN bovenschoolse financiering
    De bestaande scholen om ons heen worden – zoals dat heet – ‘bovenschools’ gefinancierd. Het bestuur bepaalt zo niet alleen hoeveel financiële ruimte elke school krijgt, maar heeft hiermee ook direct invloed op de inhoud van het onderwijs; o.a. de leermethodes en leermiddelen. Wij willen dat de leerkrachten en haar schooldirecteur hier weer verantwoordelijk voor worden. Wij denken namelijk dat je de leerkracht en andere onderwijsprofessionals tekort doet, als je alles van bovenaf bepaalt en oplegt. Er is op die manier maar zeer beperkt ruimte om specifieke aandacht te geven aan de persoonlijke behoeftes van kinderen.