Nu de schoolvakantie ten einde loopt, starten we de campagne om de minimaal benodigde 92 steunbetuigingen te verzamelen in de vorm van Ouderverklaringen.

Wat is een Ouderverklaring?
Op basis van bevolkingsdichtheid en andere lokale omstandigheden stelt het Ministerie van OCW een minimum aantal te behalen ‘Ouderverklaringen’ vast. Een Ouderverklaring is een steunbetuiging, welke afgegeven wordt door ouders per kind in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar in en rondom het postcodegebied (3232) van de geplande nieuwe school.

Hoe kan ik een Ouderverklaring afgeven?
Wij zijn uiteraard heel blij met je als je de moeite neemt om dit initiatief voor meer vrijheid van onderwijs in en om Brielle te steunen. Ga daarvoor naar DUO.nl via deze link, log in met je DigiD en registreer je kind(eren) met zijn/haar/hun BSN.

Een Ouderverklaring is geen aanmelding of inschrijving
Het afgeven van een Ouderverklaring gaat anoniem, en is puur een steunbetuiging. Het zegt ook niets over het wel of niet later willen inschrijven van jouw kind(eren) op De Verwondering Voorne. Jouw kind blijft dan ook gewoon ingeschreven op zijn/haar huidige school.