Na het tijdig indienen van onze plannen, hebben we vanuit DUO de bevestiging gekregen dat we inderdaad aan de eisen voldaan hebben om de aanvraag succesvol in te kunnen dienen. De stukken zijn compleet, en ook aan de overige eisen, waaronder het ophalen van voldoende Ouderverklaringen is voldaan.

Onze plannen worden nu inhoudelijk op kwaliteit en volledigheid gecontroleerd. Wij zullen vanaf heden ook inhoudelijk met de Onderwijs Inspectie in gesprek te gaan voor toelichting op onze plannen en ter beoordeling van haar kwaliteit.