Ja! We hebben ons BRIN-nummer. BRIN-nummer? Wat is een BRIN-nummer?

Een BRIN-nummer is het Basis Registratie Instellingen-Nummer. Dit is het registratienummer dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgegeven. Elke onderwijsinstelling wordt geïdentificeerd aan de hand van dit nummer. Het bestaat uit een vier tekens lange alfanumerieke code.

Het BRIN-nummer maakt dat wij nu officieel een school zijn. Dat het Ministerie ons feitelijk ook kan bekostigen. Dat wij leerlingen werkelijk kunnen aanmelden, en aan onze school kunnen koppelen. En dat wij personeel in dienst kunnen nemen –> vacatures! 😉