Naast de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) biedt De Verwondering Voorne een veel breder onderwijsaanbod, gericht op de cognitieve, socio-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen.

Er zal verder veel ruimte zijn voor persoonlijke talentontwikkeling: muziek, sport, wetenschap & techniek en creatieve vakken.

Ook zullen kinderen werken in bv. de Moestuin, Kinderraad, Schoolband, en de Bakkerij. Zo ervaren ze dat je niet voor niks leert rekenen en spellen, maar dat je dit ook echt nodig hebt.

Vaardigheden als ‘begrijpend lezen’ zullen niet als apart vak aangeboden worden, maar worden geïntegreerd in bestaande vakken. Wetenschap en Techniek, Gezondheid en Beweging worden geïntegreerd in de dag, evenals rust en het samen klaarmaken en genieten van de lunch.