Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt vóór 1 juni 2022 een beslissing over de al dan niet bekostiging van De Verwondering Voorne. Kortom vóór 1 juni horen we of we onze schooldeuren per 21 augustus 2023 open kunnen.

De Inspectie voor het Onderwijs stuurt haar advies n.a.v. de ingestuurde stukken en interviews door aan het Ministerie voor het te nemen besluit. Kortom over een paar weken hebben we de uitslag. 😉