Inspectie van het Onderwijs

Op 21 mei jongstleden heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht. Iedere nieuwe school wordt door hen in het eerste schooljaar bezocht en beoordeeld. Drie inspecteurs hebben die dag op school meegelopen en leerkrachten, leerlingen, enkele ouders en verzorgers, en de schoolleiding gesproken. Daarmee hebben zij zich een beeld gevormd van onze vorm van onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en onze kwaliteitszorg.

Gelukkig hebben we op alle punten een ‘Voldoende’ hebben gescoord, en daarmee zijn we ook als school in zijn geheel als ‘Voldoende’ beoordeeld. Zonder enige verbeterpunten. Het hoogst haalbare in deze. Dit betekent dan ook dat we onder regulier toezicht van de Inspectie (blijven) vallen.

Voor ons als startende school is dit van enorm belang. We zijn sinds onze opening slechts tien maanden onderweg, en zijn veruit de grootste nieuwe school van Nederland. Het is voor ons allemaal meer dan belangrijk dat we voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Maar ook de inhoudelijke feedback, die wij als school tijdens zo’n bezoek door professionals krijgen, is naast feedback van ouders, leerlingen en andere betrokkenen natuurlijk heel waardevol. Het geeft ons richting en helpt ons prioriteiten te stellen in het verder op- en uitbouwen van onze school en haar onderwijs.

Het is goed om stil te staan bij deze mijlpaal, en ook om dit resultaat te vieren. Wij voldoen aan die belangrijke basiseisen. Het wil echter allerminst zeggen dat we klaar zijn. We zien nog veel uitdagingen en verbeterpunten. Dit rapport en ook de feedback houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we De Verwondering samen naar de volgende stap in haar volwassenheid helpen groeien. Maar voor nu; veel leesplezier met het bijgevoegde Inspectie rapport. Deze is hieronder in te zien en te downloaden.