GGD-rapport BSO

Elke BSO-locatie in Nederland valt onder het toezicht van de gemeente en plaatselijke GGD. Als BSO vallen we uiteraard ook onder de inspectiezorg van de GGD.

Voorafgaand aan de opening, maar uiteraard ook periodiek na de opening houdt de regionale GGD toezicht op alle kinderopvang organisaties en -locaties. De GGD houdt onder meer toezicht op de veiligheid, maar ook op bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat. Bij deze delen we graag het inspectierapport van de GGD. 

Klik hier om deze te openen.