Veelgestelde vragen

Over De Verwondering Voorne

Ontwikkelen en leren voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 4 tot 13 is het uitgangspunt. 

 • We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school.
 • Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten in een groep.
 • Kinderen stellen gedeeltelijk eigen leerdoelen en werken daaraan.
 • Een integraal (ontwikkelings-)curriculum.
 • Eenduidig pedagogisch klimaat, doorlopend in BSO.
Toegankelijk onderwijs, GEEN privéschool

De Verwondering Voorne is vanaf augustus 2023 een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierde school. Vandaar ook de officiële weg die wij bewandeld hebben voor de oprichting ervan.

Wij openen een school die voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook financieel. Kortom, De Verwondering Voorne is GEEN privé of particuliere school.

De kosten, die je als ouder hebt, zijn dezelfde als die je op elke andere reguliere basisschool zult tegenkomen: zoals een vrijwillige lage ouderbijdrage voor uitjes en vieringen (ongeveer euro 60,- per kind per schooljaar) en kosten voor bijvoorbeeld gymkleding.

Ook blijven alle kinderen tussen de middag over op school. Hoe we de lunch tussen de middag samen financieren, onderzoeken we momenteel.

Waar staat De Verwondering Voorne voor?

De school wordt een nieuwe onafhankelijke basisschool voor vrij en eigentijds onderwijs op Voorne, gevestigd in Brielle.

De Verwondering Voorne wordt een algemeen bijzondere basisschool.
Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. Alle kinderen zijn welkom ongeacht geloof, afkomst, geaardheid of culturele achtergrond. Op onze school staan de kinderen centraal en bieden wij hen een breed aanbod.

Naast de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) zal dit bestaan uit onder meer Beweging, Wetenschap & Techniek, en Creatieve vakken.

Ook geloven wij in een Leefschool, waar wij samenwerken, vieren en bijvoorbeeld de lunch genieten.

Wat zijn verschillen met het bestaande aanbod?

In Nederland hebben alle basisscholen dezelfde taak, en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Het minimum aantal onderwijsuren (7520, onderverdeeld tussen onderbouw (3520) en bovenbouw (3760) en 240 vrij te bepalen) dat een kind aangeboden moet krijgen, is vastgelegd in de wet, maar niet het maximum. Ook is niet vastgelegd hoe precies de tijd verdeeld moet worden tussen de verschillende vakken.

Scholen kunnen onder andere hierdoor accenten leggen, of meer / andere vakken aanbieden dan wettelijk minimaal is voorgeschreven. In de praktijk richten scholen zich veelal op het voldoen aan de wettelijk verplichting van het minimum, en worden scholen steeds meer zo kostenefficiënt mogelijk georganiseerd; zo kort mogelijke lesdagen, weinig pauzes, zodat lesgevend personeel binnen de werk- en rusttijden van hun CAO net geen recht op langere pauzes heeft.

Daarnaast bestaan naast scholen voor openbaar onderwijs, bijzondere basisscholen. Deze zijn veelal vanuit een bepaalde levensovertuiging opgericht, of zoals algemeen bijzondere basisscholen vanuit een bepaalde kijk op pedagogiek of onderwijsaanbod. Zo’n laatste type is De Verwondering Voorne. Toegankelijk voor iedereen, maar met een specifieke kijk op effectief en leuk onderwijs voor élk kind.

Samengevat gaan wij uit van de intrinsieke motivatie van elk individueel kind. Deze vormt de basis van zijn of haar leren, daagt hem of haar uit, en motiveert. Dus in plaats van iedereen op hetzelfde moment op dezelfde wijze één en dezelfde methode aan te bieden, kiezen wij ervoor om kinderen persoonlijk te motiveren om te leren, en hen datgene aan te bieden dat past en uitdaagt.

Concreet:

 • Intrinsieke motivatie per kind opzoeken en aanspreken
 • Talentontwikkeling: breder aanbod dan gemiddeld
 • Betekenisvol ervaren: context scheppen en praktijk leren stimuleren
 • Langere schooldagen zorgen voor meer rust en ruimte
 • De Lunch wordt een vak (gezonde voeding, sociaal moment, bereiden, tafelmanieren, opruimen, ..)
 • Een school als samenleving van kinderen, leerkrachten en ouders

Lunchen op school

Wij zien het als een waardevol onderdeel om samen te lunchen. De lunch wordt een belangrijk onderdeel van de schooldag. Enerzijds is het een moment van rust tussen het leren door. Anderzijds is het een sociale bezigheid.

Anders dan vaak het geval is binnen bestaande continue roosters, wordt voor de lunch ruim de tijd genomen. Dit is belangrijk, zie onder meer: De Gezonde Basisschool van de Toekomst en Hoe bouw je een gezonde basisschool?

De lunch wordt op school door de kinderen zelf klaar gemaakt. De mate waarin hangt natuurlijk af van de leeftijdsgroep. Tafels dekken, voorlichting over gezonde voeding en bijvoorbeeld tafelmanieren worden zo op een speelse en alledaagse wijze bijgebracht en geoefend. Ook opruimen is onderdeel van dit dagelijkse ritueel.

Locatie van de school

De precieze locatie van De Verwondering Voorne zal worden bepaald in samenwerking met de gemeente, en hangt onder meer af van de benodigde ruimte. Hoe meer aanmeldingen deze school krijgt, hoe groter de faciliteit zal worden.

Met de gemeente bespreken we zowel een locatie voor de tijdelijke huisvesting vanaf 21 augustus 2023, als de vaste uiteindelijke locatie voor de vaste nieuwbouw. Beide locaties zullen in het postcodegebied 3232 vallen, of in een straal van 2 km daaromheen.

De vaste locatie zal waarschijnlijk in de buurt van het Maerlant College gerealiseerd worden. In deze omgeving wordt de komende jaren ook een nieuwe wijk gerealiseerd. Dit alles staat nog niet vast, maar dit is een duidelijke optie.

De tijdelijke locatie zal in ieder geval in Brielle komen, en wel in postcodegebied 3232, of direct daaromheen (maximaal binnen een straal van 2km van 3232). Wij bespreken met de gemeente een aantal bestaande panden, alsook braakliggende terreinen, waar dan tijdelijke bouw zou kunnen worden gerealiseerd.

Schooltijden

Kinderen zijn van 7.30  tot 18.30 uur welkom op De Verwondering Voorne. De deuren van VSO openen om 7.30u. De school begint om 8.30u. De schooldag eindigt om 15.15u, waarna aansluitend BSO wordt aangeboden tot 18.30u. Op woensdag eindigt de schooldag al om 12.00u. Kinderen krijgen gedurende de dag een gevarieerd, uitdagend dagprogramma in een vast ritme. Er is volop tijd om te leren, ontspannen en spelen.

De schooldagen zullen gemiddeld langer duren dan bij andere scholen in onze omgeving. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de rust en ruimte die we bewust inbouwen voor onder meer de lunch en spel.

Het zal ook leiden tot meer ruimte voor Studiedagen voor het onderwijsgevend personeel, hetgeen de kwaliteit van het onderwijs ten goede zal komen.

Over VSO & BSO

Voorschoolse- & Buitenschoolse Opvang

De Verwondering Voorne gaat ook Voorschoolse- en Buitenschoolse (VSO & BSO) bieden voor leerlingen van de eigen school. Deze opvang zal plaatsvinden op de eigen locatie, en zal inhoudelijk aansluiten bij het onderwijsprogramma van De Verwondering Voorne.

Voorschoolse Opvang (VSO)

Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen hun kinderen vanaf 07.00u-07.30u ‘s-ochtends naar school brengen (VSO), waar ze door onze pedagogische medewerkers worden opgevangen. Om 08.30u begint dan de reguliere schooldag.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Nadat de reguliere schooldag is afgelopen om 15.15u kunnen de kinderen tot 18.30u gebruik maken van de BSO, welke ook door De Verwondering Voorne verzorgd wordt.

Meer informatie volgt

VSO en BSO is enkel toegankelijk voor leerlingen van de eigen school. Meer informatie over VSO en BSO volgt op korte termijn, inclusief de precieze marktconforme tarieven.

Tijdspad & planning

Hoe ziet het tijdspad tot de opening eruit?
1 juni 2022Positief besluit door de Minister voor bekostiging
Vanaf september ’22Start aanmeldingen en inschrijving van leerlingen
Januari 2023Aanstellen directeur
Voor 1 mei 2023Samenstellen Onderwijsteam
Tot 21 augustus ’23Voorbereiding Opening door bestuur & Huisvesting door Gemeente
21 augustus 2023Opening van de school voor schooljaar 2023-2024

Wanneer opent de school haar deuren?

De Verwondering Voorne opent haar deuren voor het eerst aan het begin van het schooljaar 2023-2024. Dat is maandag 21 augustus 2023.

De Organisatie achter De Verwondering Voorne

Eén team voor onderwijs en opvang

De Verwondering Voorne gaat uit van één geïntegreerde visie op leren, spelen en groeien. Dit betekent dat onderwijs en opvang naadloos op elkaar aansluiten. De onderwijs- en opvang medewerkers vormen daarom ook één team.

Zij werken samen, overleggen, en communiceren met elkaar. Ook vindt gezamenlijke scholing plaats. Het multidisciplinaire team bestaat uit professionele, veelzijdige en creatieve medewerkers, die elkaar aanvullen en ondersteunen.

Welke ideeën zitten achter De Verwondering Voorne?

De initiatiefnemers bestaan uit zowel ouders als professionals met verschillende achtergronden en expertises. De school kent een onafhankelijk bestuur, laat zich ook adviseren door organisaties zoals VBS, en wordt geïnspireerd door andere bijzondere basisscholen in heel Nederland, zoals:

Daarnaast hebben we contact met gerelateerde organisaties waarmee we in gesprek gaan over toe te passen programma’s en methodes, zoals:

Wie zitten er achter De Verwondering Voorne?

De initiatiefnemers bestaan uit zowel ouders als professionals met verschillende achtergronden en expertises. De school kent een onafhankelijk bestuur, laat zich ook adviseren door organisaties zoals de Vereniging van algemeen Bijzondere Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs (VBS).

De Verwondering Voorne is een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs, welke wordt bestuurd door Stichting Mares Beheer. Naast de school beheert deze stichting ook de VSO- & BSO-organisatie.

Ouders achter het initiatief zijn onder meer:

 • Laise de Melo
 • Carolien Vissers
 • Wouter Maagdenberg

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.