Categorie: Onderwijs

  • Inspectie van het Onderwijs

    Op 21 mei jongstleden heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht. Iedere nieuwe school wordt door hen in …